VINEMKONT ®

VIzuálisan NEM KONTrollált  írások vizsgálata, elemzése

                   „élni nyitott szemmel, írni csukott szemmel”

Örkény István

                                              

VINEMKONT®  MÓDSZER ALKALMAZÁSA


Maga a kézzel történő írás, a gondolatok egymás utáni rovása jóval több, mint a szemünk által látott, ellenőrzött és kiigazított produktum.

Az írás maga az élet, melyben ott a múlt, ahonnan jöttünk, de a mindenkori
jelenben írva jelezzük többek között komfortérzetünket, nyitottságunkat és hozzáállásunkat a világhoz.

 

1.VINEMKONT JELENTÉSE

 

A VINEMKONT egy mozaik szó. Vizuálisan nem kontrollált szavak kiragadott részeiből állítottam össze.

 

VINEMKONT = VIzuálisan NEM KONTrollált

 

Törekedtem az egyszerűség mellett az érthetőségre, sőt egyértelműségre és könnyű kiejtésre. Mivel grafológus szakmában használjuk ezt a kifejezést, a VINEMKONT után nem tartom szükségszerűnek mindig jelezni, hogy írásról van szó. A VINEMKONT egyet jelent magával a csukott szemes, azaz vizuálisan nem kontrollált írással, annak vizsgálatával és elemzési módszerével.

Ezért minden olyan vizsgálat, elemzés és értelmezés, mely egy csukott szemmel írt produktumot vizsgál, elemez és értelmez, az  VINEMKONT elemzési módszer.

Hétköznapibb megnevezéssel a sima csukott szemes írás a „csuszem” írás, míg a kendővel eltakart csukott szemes írás a „kecsuszem” VINEMKONT írás.

 

Ugyanezen elvek mellett fogom használni a továbbiakban a VIKONT kifejezést, mely a vizuálisan kontrollált írás részeiből összevont mozaikszó, azaz nyitott szemes írás.

 

VIKONT = VIzuálisan KONTrollált

 

Nagyon fontos! A VINEMKONTnak a VIKONT az összehasonlítási alapja, a kiindulópontja. Ugyan úgy, ahogy a hagyományos elemzésnél az iskolában tanult sztenderd írás az alap.

 

Az alábbiakban részletezem azokat a kritériumokat, melyek alapján eddig a VINEMKONT módszerem kidolgozásánál használtam.


2. ELŐKÉSZÜLETEK ÉS ÍRÁSFELVÉTEL

 

A hagyományos írásfelvétel tárgyi feltételei mellett a következő eljárást alkalmazzuk.

 

a./ Először VIKONT diktálunk a duktornak  „ A déli harangszó kondulása”

     című szövegből.

 

b./ diktálás közben figyeljük a duktor írássebességét, és igyekezzünk ennek    

     függvényében a lehető legfolyamatosabb írást biztosítva olvasni a szöveget.

 

c./ a különböző nagyságú írások miatt általános szabályok a mérvadóak.

     Legalább 15 sor legyen meg, vagy a lap alsó egyötöde maradjon üresen, 

     hogy a másoló tudjon helyezkedni az aláírásával. Az aláírás nagyon fontos,

      ne maradjon le!

 

d./ Ezután következik a VINEMKONT írásfelvétel. Egy kendővel kiiktatom azt 

     a lehetőséget, hogy akár véletlenül is kinyissa a szemét a duktor. Próbáltam  

     úgy is, hogy nincs bekötve a szem, de egyrészt nem tudunk róla 100%-ban

     megbizonyosodni, hogy valóban csukva tartja a szemét az író személy, illetve

     óhatatlanul is kinyithatja amikor úgy érzi olyan részhez írt, melynél kell a

     mankó, azaz a látás.

     A kiskapuk kizárása miatt biztonságosabbnak és egyértelműbbnek tartom  

     egyenlőre a kendős megoldást.

     Tudattalanunk oly gyorsan reagál az eseményekre, hogy egy rövid időn belül   

     megismételt VINEMKONT már képes különbözőséget mutatni az elsőhöz

     képest. Hasonló problémára vet fényt, de másként!

     

e./ A bekötözött szemű duktor elé 5 db A/4-es méretű egymásra tett papírt

     teszünk, hogy érzékelje a széleket. Ennél kevesebbet nem biztos hogy

     érzékel, ennél több pedig zavaró lehet.

 

f./ Ugyan azt a szöveget olvassuk fel, mint előzőleg, itt is ügyelve a folyamatos

     írás biztosítására. A szövegdiktálás mennyisége teljesen a duktortól függ.  

     Általánosan 15 sor a mérvadó, vagy a lap alsó egyötöde maradjon

     üresen, hogy a másoló tudjon helyezkedni az aláírásával. Az aláírás nagyon

     fontos, itt se maradjon le!

     Figyeljük a duktor reakcióit. Felemeli-e a kezét? A nem író kezével segít-e a  

     határok érzékelésében? Mennyi időt tölt el a margóknál?

     Ezek az információk nagyon hasznosak, mert rámutatnak, hogy extrém

     helyzetekhez hogy viszonyul az író.

 

3. A

DUKTUMOK VIZSGÁLATA

 - Tegyük egymás mellé a VIKONT és VINEMKONT írást.

A VIKONT a VINEMKONT „sztenderd”-je, ez az alap. A két írás közötti különbség általában szembeötlő, és mi ezt a különbözőséget vizsgáljuk. Miután mindkettőt láttuk, figyeljük alaposan a VINEMKONT produktumot. Jegyezzük le az első benyomást, majd hagyjuk, hogy hasson ránk az írás. A globális jellemzőktől eljutunk egészen a mikro, azaz a legapróbb jelzésig is.

VINEMKONT módszernél a legkisebb változásnak is nagy súlya van. Ami a VIKONTnál csak aprócska jelzés, amit talán első ránézésre figyelmen kívül is hagynánk, az a VINEMKONTnál erősebben megmutatkozik.

 

4. ÉRTELMEZÉSEK ALAPJAI

 - Az ídősíkban elhelyezett térkezelést, szimbolikusan értelmezzük a többi, klasszikus grafológiai jelekkel együtt.

VINEMKONT írásnál nem arra figyel az ember, hogyan „szépítgesse” írását, nem szabályoknak, nem  elvárásoknak és legfőképp nem másoknak akar megfelelni, hanem az általa megélt és még fel nem dolgozott stresszhelyzeteket, traumákat, kríziseket papírra vetve jeleníti meg, hozza a felszínre. A tudatalatti ráfókuszál egy problémára és a kivetített írásképet már inkább  képként  kell kezelni, mint írásként, ahol minden jel és formátum mozaikképként tevődik egymáshoz, míg össze nem áll a teljes kép. Tendenciákat, viszonyulásokat kell megfigyelni, egymást segítő, alátámasztó, vagy éppen romboló hatásokat.

 - Általánosan elmondható, hogy az írásban történő változások megfogalmazásának alapjait a klasszikus grafológia adja, ezen belül is a szimbolika, csak azzal a különbséggel, ahogy a duktor megérinti a tollal a papírt

kijelöl egy múltbéli élethelyzetet, ahonnan kezdve, sorról-sorra elmesél nekünk valamit, egészen a jelen időpontig.

 

Az az energia amit rávetít a lapra, egyenesen arányos az esemény súlyával. Pl. egymásra írt soroknál látni lehet a befektetett energiát, a valami  ellen küzdés sötétebb folttá alakulásával.

Ennek ellentettje a nagy fehér foltok, amiben lebegnek a sorok. A sorok jelzik az utat, azt az utat, amit napok, hetek, vagy akár évek alatt jár be az ember. Nagy sortávnál, akár merre nézünk, nincs semmi, se alattunk, se fölöttünk, egy  légüres tér vesz körül.

Valamikor a nagy sortáv nem kilátástalanságot mutat, hanem, egy kis levegőre, egy kis csöndre van szüksége a duktornak. Aszerint fogunk dönteni a kettős értelmezés valamelyike mellett, hogy a nagy sortáv milyen környezetben alakult ki. Előtte mi volt és utána mi van? Ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Előtte kiegyensúlyozottabb az összkép, vagy utána. Ha utána, akkor biztosak lehetünk, hogy önmaga választotta a csendet, amiben feltöltődve az összekuszálódott írás kisimul, vagy kiegyenesednek a sorok, vagy éppen az oválok lesznek kerekebbek. De valami szépült, mert látni a pozitív hatást. Ha akaratán kívül jutott ilyen helyzetbe akkor zaklatottabb, diszkomfortos, feszültséggócokkal tűzdelt íráskép mutatkozik. A grafológiában ez nem idegen dolog, hisz mindannyian úgy tanultuk, hogy minden összefügg mindennel.

 

5. AZ ÉRTELMEZÉS ÖSSZEVETÉSE A REZONOMETRIÁVAL

 

Miután leírtunk mindent, ami a VINEMKONT* írásnál a felszínre kerültek, elkészítjük a VIKONT írásnak a Dr. Szidnai László által megalkotott Rezonometria® ** módszerével az ábrázolást és annak elemzését.

Láthatóvá válik, hogy a VINEMKONT elemzést megerősíti, alátámasztja a rezoábra, mert ha az előbbinél azt láttuk, hogy gond van a bal margóval, az utóbbi sem fog mást mutatni.

 

 Megjegyzések:

 

® * A VINEMKONT Horváth Valéria bejegyzett védjegy

®** A Rezonometria dr Szidnai László bejegyzett védjegy, használatuk a tulajdonos engedélyével

 

www.vinemkont.hu

Copyright © Horváth Valéria VINEMKONT ® 2007 - 2017 
Webdesign
András555 - All Rights Reserved.