VINEMKONT ®

VIzuálisan NEM KONTrollált  írások vizsgálata, elemzése

VINEMKONT ®  jelentése

A VINEMKONT ® egy mozaik szó.

Vizuálisan nem kontrollált szavak

kiragadott részeiből áll össze.

 

 VINEMKONT  =  VIzuálisan NEM KONTrollált írás

 

Az elnevezés magát az elemzési módszert jelenti, utalva annak specifikusságára.


VINEMKONT ® célja


A tudattalanban zajló problémák

és

megküzdési mechanizmusok feltárása.

VINEMKONT ® működése

A VINEMKONT eljárás során, felszínre  

kerülnek a duktor által megélt és még fel

nem dolgozott traumák, stresszhelyzetek.

Ezek az írás folyamán erős képi  

megjelenítéssel vetülnek papírra, amit a         

grafológus dekódol.

VINEMKONT ® értelmezése

      A papírra vetett információ tartalom

      lefordításához a klasszikus grafológiai

      értelmezés mellett, egy mozaikkockákból álló

      életkép sorozat szimbolikus értelmezését 

      kell megfogalmaznunk.

      A térkezelés „alaptól” való eltérésének                        

      mértéke, megegyezik a tudattalanban         

                                                                 betöltött jelentőségükkel.


            A duktum egy múltból induló idősíkban,

            folyamatábrázolással vetíti papírra a

            tudattalan kivetülését. Megmutatja mi a

            probléma forrása, a problémához fűződő

            viszonyt, a megküzdés módját és eredményét.

            A VINEMKONT  is mindig az aktuális

            állapotot ábrázolja.

VINEMKONT ® lényege

VINEMKONT írásnál, a problémák         

jelzésrendszere felerősödik,  

nyomatékosabbá, egyértelműbbé válnak

az ok okozati összefüggések, a megküzdési                       

módozatok.

A problémák feltárásához egy új kapun 

léphetünk be, melyen keresztül igen egyszerűen, gyorsan és  mélyrehatóan kapunk betekintést az emberi lélek működésébe, megküzdési módjába, azaz a tudattalanba. 


©Horváth Valéria 2014